100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 4 | Nguoi Viet Cali

Đây là video 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 4. Video này sẽ bao gồm các câu hỏi từ câu số 31 đến 40 trong tổng số 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020. Các câu hỏi trong video này sẽ được phát đi phát lại liên tục trong 1 tiếng với thứ tự ngẫu nhiên để các bạn có thể nghe trong lúc làm việc nhà, ngồi xe đi làm… Gọi là phiên bản tụng kinh vì các bạn sẽ được nghe mình “tụng” đi “tụng” lại chỉ có 10 câu cho đến khi các bạn thuộc nhuyễn nhừ thì thôi. Vì video này được tạo ra để giúp các bạn không có điều kiện ngồi học liên tục vẫn có thể học được bằng cách vừa làm việc, vừa mở video để nghe, nên mình phải đọc thuyết minh tiếng Việt để các bạn không cần nhìn vào màn hình liên tục vẫn có thể hiểu được. Sắp tới mình sẽ ra thêm phiên bản 100% chỉ có giọng đọc tiếng Anh để các bạn nào không có nhu cầu nghe thuyết minh tiếng Việt có thể xem. Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment. Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi:

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
(Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?)

 • the Speaker of the House
  (Chủ Tịch Hạ Viện)

32. Who is the Commander in Chief of the military?
Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội (Hoa Kỳ)?

 • the President
  (Tổng Thống)

33. Who signs bills to become laws?
(Ai ký để dự luật trở thành luật?)

 • the President
  (Tổng Thống)

34. Who vetoes bills?
(Ai có quyền phủ quyết các dự luật?)

 • the President
  (Tổng Thống)

35. What does the President’s Cabinet do?
(Nội các của Tổng Thống làm nhiệm vụ gì?)

 • advises the President
  (Cố vấn cho Tổng Thống)

36. What are two Cabinet-level positions?
(Kể tên 2 chức vụ trong nội các chính phủ.)

 • Secretary of Labor
  (Bộ Trưởng Lao Động)
 • Secretary of State
  (Bộ Trưởng Ngoại Giao)

37. What does the judicial branch do?
(Bộ phận tư pháp làm nhiệm vụ gì?)

 • reviews laws
  (xem xét luật)

38. What is the highest court in the United States?
(Tòa án có quyền lực cao nhất của nước Mỹ là gì?)

 • the Supreme Court
  (Tòa Án Tối Cao)

39. How many justices are on the Supreme Court?
(Có bao nhiêu thẩm phán trong Tòa Án Tối Cao?)

 • nine (9)
  (Chín)

40. Who is the Chief Justice of the United States now?
(Ai là Chánh án tòa án tối cao của Mỹ hiện nay?)

 • John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

Leave a Reply