100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 5 | Nguoi Viet Cali

Đây là video 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 5. Video bao gồm các câu hỏi từ 41 đến 50 trong 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020. Các câu hỏi trong video này sẽ được phát đi phát lại liên tục trong 1 tiếng với thứ tự ngẫu nhiên để các bạn có thể nghe trong lúc làm việc nhà, ngồi xe đi làm… Gọi là phiên bản tụng kinh vì các bạn sẽ được nghe mình “tụng” đi “tụng” lại chỉ có 10 câu cho đến khi các bạn thuộc nhuyễn nhừ thì thôi. Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment. Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung câu hỏi:

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
(Theo Hiến Pháp, chính phủ liên bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của chính phủ liên bang?)

 • to print money
  (in tiền)

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
(Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của các tiểu bang?)

 • give a driver’s license
  (cấp bằng lái xe)

43. Who is the Governor of your state now?
(Hiện nay Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?)

 • Here are the 50 answers for all 50 states of the U.S. Please choose the answer for your state to study.

44. What is the capital of your state?*
(Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*)

 • Here are the 50 answers for all 50 states of the U.S. Please choose the answer for your state to study.

45. What are the two major political parties in the United States?
(Kể tên 2 đảng phái chính ở Mỹ?*)

 • Democratic and Republican
  (Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa)

46. What is the political party of the President now?
(Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?)

 • Republican (Party)
  (Đảng Cộng Hòa)

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
(Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?)

 • Nancy Pelosi

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
(Có 4 tu chính án của Hiến Pháp nói về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra một trong số đó.)

 • Citizens eighteen (18) and older (can vote).
  Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
(Kể ra 1 nghĩa vụ chỉ dành riêng cho công dân Mỹ?*)

 • vote in a federal election
  (tham gia bầu cử liên bang)

50. Name one right only for United States citizens.
(Kể tên 1 quyền hạn chỉ dành cho công dân Mỹ)

 • vote in a federal election
  (bầu cử liên bang)

Leave a Reply