100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 6 | Nguoi Viet Cali

Đây là video 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 6. Video này sẽ bao gồm các câu hỏi từ 51 đến 60 trong 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020. Các câu hỏi trong video này sẽ được phát đi phát lại liên tục trong 1 tiếng với thứ tự ngẫu nhiên để các bạn có thể nghe trong lúc làm việc nhà, ngồi xe đi làm… Gọi là phiên bản tụng kinh vì các bạn sẽ được nghe mình “tụng” đi “tụng” lại chỉ có 10 câu cho đến khi các bạn thuộc nhuyễn nhừ thì thôi. Trong quá trình phát video, sẽ có một số câu xen kẻ được lọc bỏ phần thuyết minh tiếng Việt để các bạn tập nghe và hiểu khi không có thuyết minh. Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment. Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung câu hỏi:

51. What are two rights of everyone living in the United States?
(Kể ra 2 quyền của mọi người đang sống ở Mỹ?)

 • freedom of speech
  (tự do ngôn luận)
 • freedom of assembly
  (tự do hội họp)

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
(Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành , chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?)

 • the United States
  (Nước Mỹ)

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
(Kể ra 1 lời hứa của bạn nếu bạn trở thành công dân Mỹ?)

 • obey the laws of the United States
  (Tuân thủ luật pháp Nước Mỹ)

54. How old do citizens have to be to vote for President?*
(Công dân phải đủ bao nhiêu tuổi mới được bầu cử Tổng Thống?*)

 • eighteen (18) and older
  Mười Tám tuổi trở lên

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
(Kể ra 2 cách để 1 người Mỹ có thể đóng góp cho nền dân chủ?)

 • Vote
  (bầu cử)
 • join a political party
  (tham gia một đảng phái chính trị)

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
(Ngày nào là hạn chót để nộp bản khai thuế thu nhập cho liên bang?*)

 • April 15
  (Ngày 15 tháng tư)

57. When must all men register for the Selective Service?
Khi nào tất cả nam giới phải đăng kí quân dịch?

 •  at age eighteen (18)
  Lúc 18 tuổi

58. What is one reason colonists came to America?
(Kể ra 1 lý do khiến những di dân đầu tiên của Châu Mỹ đến Mỹ?)

 • Freedom
  (sự tự do)

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
(Những ai sống tại Mỹ trước khi người Châu Âu tới?)

 • American Indians
  Thổ dân Mỹ

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
(Nhóm người nào bị mang tới Mỹ và bị bán làm nô lệ?)

 • Africans
  (Người Châu Phi)

Leave a Reply