100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 9 | Nguoi Viet Cali

Nhân dịp năm mới kính chúc bà con cùng các bạn năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Đây là video 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 8 bao gồm các câu hỏi từ câu 81 đến 90 trong 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020, có thuyết minh tiếng Việt. Các câu hỏi trong video này sẽ được phát đi phát lại liên tục trong 1 tiếng với thứ tự ngẫu nhiên để các bạn có thể nghe trong lúc làm việc nhà, ngồi xe đi làm… Gọi là phiên bản tụng kinh vì các bạn sẽ được nghe mình “tụng” đi “tụng” lại chỉ có 10 câu cho đến khi các bạn thuộc nhuyễn nhừ thì thôi. Trong quá trình phát video, sẽ có xen kẻ các câu có thuyết minh tiếng Việt và các câu không có thuyết minh tiếng Việt để các bạn tập nghe và hiểu các câu hỏi khi không có thuyết minh. Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment. Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung câu hỏi:

81. Who did the United States fight in World War II?
(Trong Thế Chiến Thứ Hai, Mỹ chiến đấu chống các nước nào?)

 • Japan, Germany, and Italy
  (Nhật Bản, Đức và Ý)

82. Before he was President, Eisenhower was a general.  What war was he  in?
(Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là 1 vị tướng. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh nào?)

 • World War II
  (Thế Chiến Thứ Hai)

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
(Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, mối quan ngại chính của Hoa Kỳ là gì?)

 • Communism
  (Chủ Nghĩa Cộng Sản)

84. What movement tried to end racial discrimination?
(Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?)

 • civil rights (movement)
  (phong trào) dân quyền

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
(Martin Luther King, Jr. đã làm được điều gì?*)

 • fought for civil rights
  (tranh đấu cho dân quyền)

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
(Sự kiện nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ?)

 • Terrorists attacked the United States.
  (Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.)

87. Name one American Indian tribe in the United States.
(Kể tên một bộ lạc thổ dân tại Mỹ.)

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.]
 • Cherokee

88. Name one of the two longest rivers in the United States.
(Kể tên một trong hai con sông dài nhất nước Mỹ.)

 • Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?
(Bờ Tây nước Mỹ giáp với đại dương nào?)

 • Pacific (Ocean)
  Thái-Bình-Dương

90. What ocean is on the East Coast of the United States?
(Bờ Đông nước Mỹ giáp với đại dương nào?)

 • Atlantic (Ocean)
  Đại-Tây-Dương

Leave a Reply