CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ THẺ XANH CỦA THƯỜNG TRÚ NHÂN

Sở di trú Mỹ (sau đây được gọi là “USCIS”) có thẩm quyền ra thông báo trục xuất đối với các thường trú nhân trong một số trường hợp sau:

 1. Thời gian cư trú

Thời gian sống ngoài nước Mỹ là một vấn đề đáng lưu tâm cho bất kỳ thường trú nhân nào, bao gồm cả nhà đầu tư EB-5.

Tại thời điểm nhập cảnh Mỹ, nhân viên hải quan hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về lý do vì sao thường trú nhân vắng mặt tại Mỹ liên tục quá 6 tháng nhằm xác định rằng họ có ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình hay không.

Chính vì lý do đó, mỗi thành viên của gia đình nhà đầu tư EB-5, đặc biệt là người đứng đơn I-526, phải tuân thủ các yêu cầu cư trú để bảo vệ tình trạng thẻ xanh của mình với những gợi ý như sau:

 • ​Không rời Mỹ 6 tháng liên tục.
 • Dành nhiều thời gian nhất để có mặt trên nước Mỹ. Thông thường, thường trú nhân phải thường trực tại Mỹ ít nhất sáu (6) tháng một năm. Thời gian này có thể được cộng tích lũy.
 • Nếu không thể dành thời gian sáu (6) tháng một năm ở Mỹ, thường trú nhân nên xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit) từ USCIS.
 • Duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ thông qua việc mua hoặc thuê nhà ở, căn hộ; sở hữu xe; khai thuế hàng năm v.v…
 • Duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và đầu tư tại Mỹ để thể hiện các ràng buộc về tài chính.
 • Duy trì bảo hiểm ở Mỹ, bao gồm nhà, y tế và bảo hiểm nhân thọ.

Các thường trú nhân được khuyên rằng nên đem theo các bằng chứng trên trong trường hợp bị đặt câu hỏi tại Hải quan khi nhập cảnh.

Ngoài ra, chính quyền Trump dự định sẽ phỏng vấn các hồ sơ nộp đơn I-829 xin thẻ xanh vĩnh viễn, trong đó sẽ bao gồm nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình.  Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi viên chức USCIS, có thể liên quan đến thời gian cư trú tại Mỹ và lịch sử đi lại trong hai năm cư trú có điều kiện. Thời gian vắng mặt tại Mỹ kéo dài và thiếu các mối quan hệ ràng buộc với Mỹ có thể dẫn đến việc nhà đầu tư và người phụ thuộc bị từ chối thẻ xanh vĩnh viễn.

Quan trọng hơn nữa, nhà đầu tư EB-5 phải hiểu rằng đương đơn chính phải duy trì tình trạng thẻ xanh có điều kiện của mình để bảo vệ tình trạng thẻ xanh của các thành viên phụ thuộc. Nếu đương đơn chính không làm được điều này, các thành viên phụ thuộc sẽ không có cơ sở để nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn. Vì vậy, người đứng đơn I-526 nên duy trì tình trạng cư trú tại Mỹ để không ảnh hưởng đến tình trạng của các thành viên khác, nhất là đối với những thành viên sống toàn thời gian ở Mỹ.

2. Các vấn đề hình sự

Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành các bản ghi nhớ bao gồm những quy định về trục xuất, đặc biệt đối với những người:

 • Đã bị kết án bất cứ hành vi tội phạm nào;
 • Đã bị phạt tiền với bất kỳ hành vi tội phạm nào chưa được giải quyết;
 • Có hành vi tạo thành tội phạm

Không chỉ riêng tại Mỹ, khi nhà đầu tư bị bắt giữ bất cứ nơi nào trên thế giới nên lập tức liên hệ với luật sư di trú của mình để hỗ trợ.

Để tránh việc gặp rủi ro bị từ chối đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn, nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc nên thông báo cho luật sư di trú của mình về tất cả các vụ bắt giữ  cho dù việc bắt giữ hoặc kết án xảy ra một thời gian rất dài trước đây hoặc chỉ là một sự vi phạm nhỏ.

3. Nhận các phúc lợi xã hội

Chính quyền Trump đã tuyên bố rằng USCIS sẽ bắt đầu tiến trình trục xuất những thường trú nhân có điều kiện hoặc thường trú nhân vĩnh viễn lạm dụng bất kỳ chương trình liên quan đến việc nhận phúc lợi xã hội và trở thành gánh nặng xã hội. Cụ thể là những cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ cho sinh hoạt phí, như việc nhận tiền trợ cấp hoặc hưởng các chế độ phúc lợi miễn phí của chính phủ.

USCIS có thể đặt những câu hỏi nhằm phát hiện những “gánh nặng xã hội” tại thời điểm phỏng vấn xin visa định cư hoặc xin xóa bỏ thẻ xanh có điều kiện. Một khi các viên chức chính phủ cho rằng nhà đầu tư hoặc 1 thành viên trong gia đình là “gánh nặng xã hội”, họ có thể từ chối visa định cư hoặc đơn I-829, và bắt đầu thủ tục trục xuất ngay sau đó.

Việc nhận các loại trợ cấp sau đây có thể khiến một cá nhân được xem như gánh nặng xã hội:

 • Tiền trợ cấp an sinh (SSI) theo Mục XVI của Đạo luật An sinh Xã hội
 • Tiền trợ cấp tạm thời cho các gia đình nghèo (TANF) (phần A Tiêu đề IV của Đạo luật an sinh xã hội – phần tiếp theo của chương trình AFDC)
 • Tiền trợ cấp của tiểu bang hoặc địa phương (thường được gọi là chương trình “Hỗ trợ chung”)
 • Các chương trình trợ cấp sức khỏe (bao gồm cả Medicaid) hỗ trợ các cá nhân được đưa vào các cơ sở từ thiện để chăm sóc trong thời gian dài (ví dụ, trong một viện dưỡng lão hoặc cơ sở y tế tâm thần).

Các phúc lợi phi tiền mặt và phúc lợi tiền mặt với mục đích đặc biệt không được xem là gánh nặng xã hội bao gồm:

 • Medicaid và các dịch vụ bảo hiểm y tế và sức khỏe khác (bao gồm hỗ trợ công cộng cho chủng ngừa và xét nghiệm và điều trị các triệu chứng của các bệnh truyền nhiễm; sử dụng các phòng khám sức khỏe, các dịch vụ phục hồi chức năng ngắn hạn và các dịch vụ y tế khẩn cấp) ngoài hỗ trợ chăm sóc dài hạn tại cơ sở từ thiện.
 • Chương trình Bảo hiểm Y tế cho Trẻ em (CHIP)
 • Các chương trình dinh dưỡng, bao gồm Phiếu Thực phẩm, Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Chương trình Bữa sáng và bữa trưa tại trường học Quốc gia và các chương trình trợ giúp thực phẩm bổ sung và khẩn cấp khác.
 • Trợ cấp nhà ở
 • Dịch vụ giữ trẻ
 • Hỗ trợ năng lượng, chẳng hạn như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho gia đình có thu nhập thấp (LIHEAP)
 • Cứu trợ thiên tai khẩn cấp
 • Hỗ trợ nuôi dưỡng và hỗ trợ nhận con nuôi
 • Hỗ trợ giáo dục (như tham gia trường công lập), bao gồm các phúc lợi theo Đạo luật Head Start (chương trình nhà trẻ và mẫu giáo dành cho các gia đình có thu nhập thấp) và hỗ trợ cho giáo dục tiểu học, trung học, hoặc cao hơn
 • Chương trình đào tạo nghề
 • Các chương trình, dịch vụ hoặc hỗ trợ dựa vào cộng đồng bằng hiện vật (như súp nhà bếp, các buổi tư vấn và can thiệp khủng hoảng, và nơi trú ẩn ngắn hạn)

Vấn đề then chốt đối là các nhà đầu tư EB-5 cần hiểu rằng chính quyền Trump đang cố gắng mở rộng danh sách các phúc lợi của chính phủ. Cụ thể, Chính quyền có thể sàng lọc lại danh sách các phúc lợi được coi là “gánh nặng xã hội” bao gồm Medicaid, trợ cấp Obamacare, phiếu thực phẩm, tín dụng thuế hoặc các khoản trợ cấp phi tiền mặt khác của chính phủ.

Nếu nhà đầu tư EB-5 và / hoặc người phụ thuộc của họ nhận được bất kỳ lợi ích nào trong số này, và nếu những phúc lợi đó được xem là “gánh nặng xã hội”, đơn I-829 có thể bị từ chối. Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 và các thành viên trong gia đình nên tránh các trợ cấp này giữ tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Những loại bảo hiểm phải trả tiền trên thị trường theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe thì không thuộc diện “gánh nặng xã hội”

4. Thuế

Đóng thuế tại Mỹ cũng thể hiện sự ràng buộc của nhà đầu tư tại Mỹ. Nhà đầu tư hay các thành viên phụ thuộc từ chối việc nộp thuế theo quy định tại Mỹ có thể dẫn đến việc bị từ chối đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn I-829. Các nhà đầu tư EB-5 nên liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của mình để biết thêm thông tin. Quan trọng hơn, nhà đầu tư EB-5 và các thành viên phụ thuộc phải hiểu rằng những quy tắc này áp dụng như nhau cho thường trú nhân có điều kiện và thường trú nhân vĩnh viễn.

Leave a Reply