Chắc Gì Người Việt Đã Biết 10 câu chuyện đô thị tại nước mình

Khách sạn 13 tầng, nghe là liên tưởng đến phim ma căn nhà số 13 rồi

Câu chuyện thứ 9 thì hơi ảo rồi, không có nói rõ là ở đâu

câu chuyện số 7 cũng khó mà tin được

Leave a Reply