Đến “THẦN CHẾT” Cũng Phải Nản Với Những Con Người Này

1/ Mình thật bái phục người thứ nhất luôn rồi. Thoát chết 7 lần, rồi sau đó còn trúng số nữa. Ông này đi tới đâu là mọi người đen đến đó

2/ Người đàn ông sống sót qua 7 lần sét đánh

3/ Hai lần trúng bom nguyên tử mà không chết

4/ Sống bị sét đánh……chết cũng bị sét đánh

5/ Người đàn ông bị cắt đôi bởi con tàu mà vẫn sống sót. Ông này còn sử dụng được điện thoại để gọi 911 và báo cáo mình bị cắt làm đôi

Leave a Reply