Diện Bảo Lãnh Thân Nhân Theo Diện Anh,Chị Em Ruột

Theo thông tin từ Hoa Kỳ, nằm hạn chế tình hình nhập cư vào Hoa Kỳ, trường hợp định cư Mỹ theo diện gia đình cho trường hợp anh, chị em ruột bảo lãnh cho nhau có thể sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ vào cuối năm nay. Trường hợp hồ sơ bảo lãnh đã mở trước ngày ra quyết định, hồ sơ vẫn được xem xét.

Leave a Reply