Đề thi thử 2 – Phỏng vấn quốc tịch Mỹ

Đây là phiên bản thứ 2 của bộ đề thi thử cho kỳ thi quốc tịch Mỹ. Đa số câu hỏi được sưu tầm từ các cuộc phỏng vấn thật sự, nên xin vui lòng học kỹ và hãy chắc rằng bạn hiểu và trả lời được tất cả câu hỏi trong video.
Trong phiên bản này, người đọc câu hỏi là người nói tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ để giúp bạn nghe và hiểu câu hỏi dễ dàng hơn.
Mọi thắc mắc, góp ý, xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn và chúc các bạn thi tốt.
Website: https://vietinca.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship/
YouTube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply