Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 1 | Nguoi Viet Cali

Hôm nay thể theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì mình sẽ làm video giải thích các câu hỏi N400. Trong N400 mình thấy khó nhất là phần câu hỏi Yes No, tức là part 12, cho nên mình sẽ làm phần này trước. Sau khi xong phần này mình sẽ quay ngược lại những câu hỏi đầu tiên của form N400, tức là các câu hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp,… Trong các video Câu hỏi yes no này mình sẽ tập trung giải thích ý nghĩa từng câu hỏi, ý nghĩa các từ vựng trong đó, đồng thời cũng sẽ đưa luôn các câu hỏi what mean của các từ vựng cũng như câu trả lời cho các câu hỏi what mean để các bạn dễ học. Do hôm nay thời gian hơi giới hạn nên mình chỉ làm trước 8 câu. Mình sẽ cố gắng hoàn thành seri video này càng sớm càng tốt.
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Website: https://vietinca.com
Youtube:

Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

1) Have you EVER claimed to be a U.S. citizen (in writing or any other way)?
Bạn có bao giờ tự nhận là công dân Mỹ?

1a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

1a1) What does “a claim” mean?
“a claim” có nghĩa là gì?

It means a request for something that belongs to me.
Nó nghĩa là đòi hỏi những gì thuộc về tôi.

2) Have you EVER registered to vote in any Federal, state, or local election in the United States?
Bạn có bao giờ đăng ký bầu cử liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương ở Mỹ?

2a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

3) Have you EVER vote in any Federal, state, or local election in the United States?
Bạn có bao giờ bầu cử liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương ở Mỹ?

3a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.
4) Do you now have, or did you EVER have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?
Bạn có đang sở hữu, hoặc từng sở hữu một chức tước hoặc tước hiệu nào ở nước ngoài không?

4a) No, I don’t.
Không, tôi không có.

4a1) What is a hereditary title (or nobility)?
Một danh hiệu (hoặc tước hiệu) là gì?

It means prince, king, or special names in another country.
Nó nghĩa là hoàng tử, vua, hoặc những danh hiệu đặc biệt ở nước ngoài

5) Have you EVER been declared legally incompetent or been confined to a mental institution?
Bạn có từng bị tuyên bố là không đủ năng lực pháp lý hoặc bị đưa vào viện tâm thần không?

5a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

5a1) What does legally incompetent mean?
Không đủ năng lực pháp lý nghĩa là gì?

It means I can’t take care of myself.
Nó nghĩa là tôi không thể tự chăm sóc bản thân.

5a2) What is a mental institution?
Viện tâm thần nghĩa là gì?

It is a place for people with mental problems.
Nó là một nơi dành cho người có vấn đề về thần kinh.

6) Do you owe any overdue Federal, state, or local taxes?
Bạn có nợ bất kỳ khoản thuế quá hạn nào của liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương?

6a) No, I don’t.
Không, tôi không có.

7) Have you ever not filed a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?
Bạn có từng không khai thuế liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương kể từ khi trở thành thường trú nhân hợp pháp?

7a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

7B) Did you consider yourself to be a “non-U.S. resident”?
Bạn có tự coi mình không phải là thường trú nhân?

7Ba) No, I didn’t.
Không, tôi không có.

8) Have you called yourself a “non-U.S. resident” on a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?
Bạn có từng thừa nhận mình không phải là thường trú nhân trong các hồ sơ thuế liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân?

8a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

Leave a Reply