Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 12 | Nguoi Viet Cali

Giải thích câu hỏi Yes/No N400 phần 12, bao gồm các câu hỏi từ 44 đến 50. Đây là video cuối cho seri Giải thích câu hỏi Yes No N400. Nội dung các câu hỏi tương đối đơn giản, chủ yếu hỏi về việc bạn có hứa trung thành với Hoa Kỳ, và có sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của công dân Hoa Kỳ hay không. Link để tra cứu ngày đăng ký/ số đăng ký quân dịch: https://www.sss.gov/Home/Verification
Link để xin Status Information Letter từ sở quân vụ: https://www.sss.gov/Registration/Stat…
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizensh…
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSG…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply