Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 3 | Nguoi Viet Cali

Đây là phần 3 của loạt video Giải thích câu hỏi Yes No N400. Phần này sẽ bao gồm câu hỏi số 11 và 12. Các câu hỏi sẽ được giải đáp cặn kẽ từng câu chữ, và có thêm phần hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi yêu cầu giải thích các từ vựng liên quan (câu hỏi what mean). Do bận rộn khá nhiều việc nên mình chỉ có thể tranh thủ cuối tuần để làm video chủ đề này, mong bà con cùng các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Nguoi Viet Cali.
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Website: https://vietinca.com
Youtube:

Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

11) Have you EVER advocated (either directly or indirectly) the overthrow of any government by force or violence?
Bạn có bao giờ ủng hộ (trực tiếp hoặc gián tiếp) việc lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng vũ lực hoặc bạo lực?

11a) No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

11×1) What does “advocate” mean?
Ủng hộ nghĩa là gì?

Publicly recommend or support.
Khuyến khích hoặc hỗ trợ một cách công khai.

11×2) What does it mean to overthrow a government?
Lật đổ một chính phủ có nghĩa là gì?

It means to change the goverment with violence.
Đó nghĩa là dùng bạo lực để thay đổi chính phủ.

11×3) What does “force” mean?
Ép buộc là gì?

Make someone do something against their will.
Khiến ai đó làm việc gì trái với mong muốn của họ.

11×4) What does “violence” mean?
Bạo lực là gì?

Hurt, damage, or kill someone or something.
Gây thương tích, tổn hại, hoặc giết ai hay cái gì đó.

12) Have you EVER persecuted (either directly or indirectly) any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion?
Bạn có từng bức hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ ai bởi vì chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, thành viên của nhóm xã hội nào đó, hoặc quan điểm chính trị?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

12×1) What does persecution mean?
Sự bức hại là gì?

It means to hurt someone because of religion or group.
Đó nghĩa là tổn hại ai đó vì lý do tôn giáo hoặc hội nhóm.

12×2) What does “race” mean?
Chủng tộc là gì?

It means a group of people, such as Black, White, Asian, or American Indian.
Nó nghĩa là một nhóm người, chẳng hạn như người da đen, da trắng, châu Á, hoặc thổ dân Mỹ.

12×3) What does “religion” mean?
Tôn giáo là gì?

A group of people who believe in the same gods.
Một nhóm người tin tưởng vào những vị thần giống nhau.

12×4) What is national origin?
Nguồn gốc quốc gia là gì?

Where a person was from.
Nơi mà một người đã sống ở đó.

12×5) What is a social group?
Môt nhóm xã hội là gì?

A group of people who share the same interest or identity.
Một nhóm người có cùng sở thích hoặc cùng đặc điểm.

Leave a Reply