Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 5 | Nguoi Viet Cali

Đây là video Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 5 (câu hỏi 14 – 16). Mỗi câu hỏi được giải thích cặn kẽ nghĩa tiếng Việt và giải thích từ vựng bằng tiếng Anh để giúp các bạn trả lời câu hỏi “what mean”.
Tuần trước mình có 1 tiểu phẫu nên không làm video được, và nhận được rất nhiều lời chúc sức khỏe của các bạn. Rất cám ơn các bạn đã thông cảm và quan tâm. Hiện tại mình đã có thể nói chuyện nhưng chưa lành hẳn nên giọng nói chắc hơi khó nghe một chút, các bạn thông cảm và cố gắng lắng nghe nhé.
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizensh…
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSG…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

14) Were you EVER involved in any way with any of the following: Genocide? Torture? Killing, or trying to kill, someone? Badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose? Forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations? Not letting someone practice his or her religion?
Bạn có từng tham gia bằng bất kỳ hình thức nào với những việc sau đây: Diệt chủng? Tra tấn? Giết hoặc cố giết ai đó? Gây tổn thương nặng nề, hoặc cố gắng làm tổn thương ai đó có chủ ý? Ép buộc, hoặc cố ép ai đó để có được sự tiếp xúc về tình dục? Không cho ai đó theo tôn giáo của họ?

No, I was not.
Không, tôi không có.

14×1) What is a genocide?
Sự diệt chủng là gì?

Killing a large group of people because of their nation, race, or religious.
Giết một nhóm nhiều người bởi vì quốc gia, chủng tộc, hoặc tôn giáo của họ.

14×2) What is torture?
Tra tấn là gì?

Hurting someone for information.
Làm tổn thương ai để lấy thông tin.

14×3) What is a sexual contact or relation?
Tiếp xúc về tình dục là gì?

A physical sexual activity such as touching or kissing someone’s private parts.
Một hoạt động tình dục về mặt thể xác như chạm hoặc hôn bộ phận riêng tư của ai đó.

15) Were you EVER a member of, or did you EVER serve in, help, or otherwise participate in, any of the following groups: Military unit? Paramilitary unit? Police unit? Self-defense unit? Vigilante unit ? Rebel group? Guerrilla group? Militia? Insurgent organization?
Bạn có từng là thành viên, hoặc từng phục vụ, giúp đỡ, tham gia vào bất kỳ nhóm nào sau đây: Đơn vị quân đội? Đơn vị bán quân sự? Đơn vị cảnh sát? Đơn vị tự vệ? Đơn vị dân phòng? Nhóm nổi loạn? Nhóm du kích? Dân quân? Tổ chức nổi dậy?

No, I was not.
Không, tôi không có.

15×1)What is a rebel group?
Nhóm nổi loạn là gì?

A group that fights against the government by violent.
Một nhóm dùng bạo lực để chống lại chính quyền.

15×2)What is a guerrilla group?
Nhóm du kích là gì?

A small group that fights against the government by surprise raids.
Một nhóm nhỏ chống lại chính quyền bằng các cuộc đột kích bất ngờ.

15×3) What is a militia?
Dân quân là gì?

A military organization of citizens, which is available for emergency services.
Một tổ chức dân quân để sẵn sàng cho các nhiệm vụ khẩn cấp.

15×4) What is an insurgent organization?
Một tổ chức nổi dậy là gì?

An organization that fights against the government.
Một tổ chức chống lại chính quyền.

16) Were you EVER a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise EVER serve in any of the following: Prison or jail? Prison camp? Detention facility? Labor camp? Any other place where people were forced to stay?
Bạn có từng là công nhân, tình nguyện viên, chiến binh, hoặc phục vụ trong bất kỳ những nơi sau đây: Nhà tù hay nhà giam? Trại tù? Cơ sở giam giữ? Trại lao động? Bất kỳ nơi nào buộc người ta phải ở lại?

No, I was not.
Không, tôi không có.

16×1) What is a prison or jail?
Nhà tù hay nhà giam là gì?

A place where people are forced to stay because of their crimes.
Một nơi mà người ta phải ở lại vì những tội ác của họ.

16×2) What is a prison camp?
Trại tù là gì?

A camp where prisoners of war or political prisoners are kept.
Một cái trại nơi mà tù nhân chiến tranh hoặc tù chính trị bị giam giữ.

16×3) What is a detention facility?
Cơ sở giam giữ là gì?

A place where people are confined.
Một nơi mà người ta bị câu lưu.

Leave a Reply