Hậu quả của việc nông dân ào ạt “cạo trọc” đất mặt ruộng đi bán

Nông dân ở Bến Tre hiện nay đang ào ạt cạo đất mặt ruộng để đi bán lấy tiền hoặc đổi lấy phân, thuốc dành để đầu tư cho vụ tiếp theo. Tuy nhiên, có những hậu quả rất khó lường.

Leave a Reply