Lấy ý kiến về giờ học

Đây là trang bình chọn để lấy ý kiến về giờ học trên Zoom các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

Ý kiến của tất cả bà con sẽ được tổng hợp và xem xét để lựa chọn giờ học phù hợp theo số đông, do đó xin bà con bỏ chút ít thời gian tham gia bình chọn để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dưới đây là 2 form bình chọn khác nhau dành cho 2 buổi học. Nếu bà con muốn chọn giờ học cho cả 2 lớp thì vui lòng điền thông tin vào cả 2 form và bấm nút Submit (Gửi) trên cả 2 form này.

Giờ học tính theo giờ California, bà con vui lòng tự quy đổi sang giờ của tiểu bang nơi bà con sinh sống. Đồng hồ dưới đây cho biết giờ hiện tại ở California là mấy giờ để bà con tiện tham khảo.

Giờ California hiện tại là:
[coolclock skin=”chunkyswiss” radius=”100″ gmtoffset=”-8″ showdigital=”true” noseconds align=”center” /]

Xin cám ơn bà con đã tham gia bình chọn.