Các mẫu câu thường gặp khi phỏng vấn quốc tịch Mỹ – Trường hợp 1

Các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn thi quốc tịch Mỹ / Hoa Kỳ 2017. Đây là seri các câu hỏi điển hình mà nhân viên phỏng vấn hay hỏi khi các bạn thi quốc tịch. Nội dung các câu hỏi xoay quanh phần thông tin mà các bạn đã điền trong hồ sơ xin nhập tịch (các câu hỏi trong Form N-400). Do đó, khi làm hồ sơ xin nhập tịch, bạn nên copy ít nhất 1 bản sao nội dung bạn đã điền trong form N-400 để căn cứ vào đó mà học theo.
Seri dự kiến sẽ có nhiều mẫu, tuy cùng nội dung các câu hỏi, nhưng cách hỏi và cách trả lời có thể khác nhau nhằm mục đích tập cho các bạn làm quen với các cách hỏi khác nhau của cùng một câu hỏi (vì thực tế bạn sẽ không thể biết được nhân viên phỏng vấn sẽ hỏi theo cách nào, vì phần câu hỏi N-400 không có mẫu câu cụ thể như phần 100 câu hỏi lịch sử nước Mỹ).
Video biên soạn bằng tiếng Anh, nếu cần dịch tiếng Việt, xin các bạn vui lòng bật phụ đề tiếng Việt lên.
Mọi thắc mắc, góp ý có thể comment trực tiếp tại các video clips, sẽ được trả lời trong 24h. Xin cám ơn và chúc các bạn thi tốt.
YouTube:

Facebook : https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply