Người dân Hồ Bắc kể lại cuộc sống nửa tháng bị cấm ra đường từ tâm dịch Covid-19

Anh Chu Dũng Cương, 40 tuổi ở huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, là tình nguyện viên của làng mình, đã kể lại cuộc sống trong tâm dịch.

Leave a Reply