Thi quốc tịch Mỹ – Đề thi thử số 4 | US Citizenship

Đây là phiên bản thứ 4 của bộ đề thi thử cho kỳ thi quốc tịch Mỹ. Đa số câu hỏi được sưu tầm từ các cuộc phỏng vấn thật sự, nên xin vui lòng học kỹ và hãy chắc rằng bạn hiểu và trả lời được tất cả câu hỏi trong video.
Trong phiên bản này, người đọc câu hỏi là người nói tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ để giúp bạn nghe và hiểu câu hỏi dễ dàng hơn.
Mọi thắc mắc, góp ý, xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn và chúc các bạn thi tốt.
Website: https://vietinca.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship/
YouTube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi:

Kim Le?
(Gọi tên)
Yes, that’s me.
Vâng, đó là tôi.


Hi, Kim. How are you being?
Xin chào Kim. Bạn có khỏe không?
I am being great. Thank you. How are you?
Tôi khỏe. Cám ơn bạn. Bạn có khỏe không?


I am fine, thanks. Have you been waiting here for a long time?
Tôi khỏe, cám ơn bạn. Có phải bạn đợi ở đây lâu rồi?
No, it’s not really long. Just about 20 minutes.
Không, không lâu lắm. Chỉ khoảng chừng 20 phút.


Great. Please follow me.
Tuyệt. Xin vui lòng theo tôi.
Ok. Thanks.
Vâng, cám ơn bạn.


Please put your stuff over there, but please keep standing and raise your right hand.
Xin vui lòng để đồ đạc của bạn ở đây, nhưng vẫn đứng yên và đưa tay phải lên.
Ok, thanks.
Vâng, cám ơn bạn.


You’re welcome. Do you promise to tell the truth and nothing but the truth so help you god?
Không có chi. Bạn có hứa sẽ nói sự thật không?
Yes, I do.
Vâng, tôi có.


Thank you. You can sit down now.
Cám ơn bạn. Bây giờ bạn có thể ngồi xuống.
Alright. Thank you.
Được rồi. Cám ơn bạn.


Why do you come here today?
Tại sao bạn đến đây hôm nay?
I come here for my U.S. citizenship interview.
Tôi đến đây để phỏng vấn quốc tịch Mỹ.


Why do you want to become a U.S. Citizen?
Tại sao bạn muốn trở thành một công dân Mỹ?
Because I want to vote.
Bởi vì tôi muốn đi bầu cử.


Great! Do you know when the next election will be?
Tuyệt vời! Bạn có biết khi nào sẽ diễn ra đợt bầu cử kế tiếp?
Yes. It will be in November.
Có. Nó sẽ diễn ra trong tháng 11.


Very good. Now we will go through your N400 form to see if there is any changes. Are you ready?
Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đơn N400 của bạn xem có thay đổi gì không. Bạn sẵn sàng chưa?
Yes, I am.
Vâng, tôi sẵn sàng.


Excellent. Why are you eligible for the U.S. citizenship application?
Tốt lắm. Tại sao bạn đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch Mỹ?
Because I have been a Permanent Resident for over five years.
Bởi vì tôi là thường trú nhân Mỹ trên 5 năm rồi.


What is your full name?
Tên đầy đủ của bạn là gì?
My full name is Kim Le
Tên tôi là Kim Le.


What is you first name?
Tên của bạn là gì?
My first name is Kim.
Tên tôi là Kim.


What is your last name?
Bạn họ gì?
My last name is Le.
Tôi họ Le.


What is your middle name?
Tên lót của bạn là gì?
I don’t have a middle name.
Tôi không có tên lót.


What is your name exactly on your Permanent Resident Card?
Tên chính xác của bạn trên thẻ xanh là gì?
It is Kim Le.
Đó là Kim Le.


Do you have any nick name?
Bạn có nick name (tên gọi thân mật) nào không?
No. I don’t have any nick name.
Không, tôi không có nick name nào.


Are your sure?
Bạn có chắc không?
Yes, I am.
Vâng, tôi chắc.


Do you want to change your name?
Bạn có muốn đổi tên không?
No, I don’t.
Không, tôi không muốn.


Could you tell me your Social Security Number?
Bạn có thể cho tôi biết số an sinh xã hội của bạn?
Yes, sure. It is 123-45-6789.
Vâng, chắc chắn rồi. Nó là 123-45-6789.


What is your date of birth?
Ngày sinh của bạn là ngày nào?
My date of birth is January 1st, 1981.
Ngày sinh của tôi là ngày 1 tháng 1 năm 1981.


What is the year that you became a Permanent Resident?
Bạn trở thành thường trú nhân khi nào?
I became a Permanent Resident in 2015.
Tôi trở thành thường trú nhân năm 2015.


How did you get your visa to the U.S.?
Làm sao bạn xin được visa đi Mỹ?
My husband sponsored for my visa to the U.S.
Chồng của tôi bảo lãnh tôi đi Mỹ.


What is your original country?
Bạn đến từ nước nào?
My original country is Vietnam.
Tôi đến từ Việt Nam.


What is your nationality?
Quốc tịch của bạn là nước nào?
It is Vietnam.
Đó là Việt Nam.


Do you need any accommodation to the naturalization process because of disability?
Bạn có cần bất kỳ trợ giúp trong khi thi quốc tịch bởi gì bị khuyết tật?
No, I don’t.
Không, tôi không có.


Do you have any physical or developmental disability or mental impairment?
Bạn có bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần gì không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.


Great! What is your telephone number?
Tốt! Cho biết số điện thoại của bạn?
My phone number is (510) 555-5555
Số điện thoại của tôi là (510) 555-5555


What is your work phone number?
Số điện thoại chỗ làm của bạn?
I don’t have any work phone number.
Tôi không có số điện thoại ở chỗ làm.


What is your cell phone number?
Số di động của bạn?
It is (510) 567-8910.
Nó là (510) 567-8910.


What is your email address?
Địa chỉ email của bạn là gì?
It is hoangle123@gmail.com.
Đó là hoangle123@gmail.com.


What is your current home address?
Địa chỉ nhà hiện nay của bạn?
My current home address is 1234 Bartlett St, Oakland, CA, 94601.
Địa chỉ nhà hiện tại của tôi là 1234 Bartlett St, Oakland, CA, 94601.


Have you ever moved to anywhere else?
Bạn có bao giờ dời nhà đi đâu không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.


How long have you lived in your current home address?
Bạn sống ở địa chỉ hiện tại bao lâu rồi?
I have lived there since January, 2015.
Tôi sống ở đó từ tháng 1 năm 2015.


Is your mailing address the same with your current home address?
Địa chỉ thư tín của bạn giống với địa chỉ nhà của bạn hiện nay?
Yes, it is.
Vâng, nó giống.


Were your parents married before your 18th birthday?
Cha mẹ của bạn có kết hôn trước khi bạn 18 tuổi không?
Yes, they were.
Vâng, họ có.


Is your mother a U.S. Citizen?
Mẹ của bạn có phải công dân Mỹ không?
No, she is not.
Không, bà ấy không phải.


What is your gender?
Giới tính của bạn?
I am female.
Tôi là nữ.


What is your height and weight?
Bạn cao bao nhiêu?
I am 5 feet 3 inches and 120 lbs.
Tôi cao 5 feet 3 inches và nặng 120 lbs.


Are you a Hispanic or Latino?
Bạn có phải là người Hispanic hoặc Latino không?
No, I am not.
Không, tôi không phải.


What is your race?
Bạn thuộc sắc dân nào?
I am Asian.
Tôi là người Châu Á.


What is your hair and eye color?
Màu tóc và màu mắt của bạn là gì?
My hair color is black, and my eye color is brown.
Tóc tôi màu đen, và mắt tôi màu nâu.


Do you have a job?
Bạn có nghề nghiệp không?
Yes, I do.
Vâng, tôi có.


What is your job?
Nghề nghiệp của bạn?
I am a worker.
Tôi làm công nhân.


Have you traveled abroad for the past five years?
Bạn có từng đi du lịch nước ngoài trong 5 năm qua?
Yes, I have.
Có, tôi có.


How many total days did you spend outside of the United States for the last five years?
Tổng cộng bao nhiêu ngày bạn sống ở ngoài nước Mỹ trong 5 năm qua?
I was outside of the United States for 50 days total.
Tôi đã ra khỏi nước Mỹ tổng cộng 50 ngày.


How many trips total?
Bạn đi bao nhiêu lần?
I took 3 trips total.
Tôi đã đi tổng cộng 3 chuyến.


Where did you go on the last trip?
Bạn đã đi đâu trong chuyến đi cuối cùng?
I went to Vietnam.
Tôi đi Việt Nam.


Why did you travel to Vietnam?
Tại sao bạn đi Việt Nam?
I visited my relatives.
Tôi thăm người thân của tôi.


What is your current marital status?
Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn?
I am divorced.
Tôi đã ly hôn.


How many times have you been married?
Bạn kết hôn bao nhiêu lần rồi?
Only one time.
Chỉ có một lần.


What is your previous spouse name?
Tên người phối ngẫu của bạn trước kia?
His name is Thanh Nguyen.
Anh ta tên Thanh Nguyen.


When did you get married?
Bạn kết hôn khi nào?
I got married on January 1st, 2011.
Tôi kết hôn ngày 1 tháng 1 năm 2011.


When did you get divorced?
Bạn ly hôn khi nào?
In July 2018.
Tháng 7, năm 2018.


Do you have children?
Bạn có con không?
Yes, I do.
Vâng, tôi có.


How many children do you have?
Bạn có bao nhiêu đứa con?
I have three children.
Tôi có 3 đứa con.


How many boys, how many girls do you have?
Bao nhiêu đứa con trai, bao nhiêu đứa con gái?
I have 2 boys and 1 girl.
Tôi có 2 con trai và 1 con gái.


Who do they live with?
Con của bạn sống với ai?
They live with me.
Chúng sống với tôi.


What are their names?
Tên các con của bạn?
Their names are Kathy Nguyen, Layla Nguyen and Jimmy Nguyen.
Tên chúng là Kathy Nguyen, Layla Nguyen và Jimmy Nguyen.


How old they are?
Chúng bao nhiêu tuổi?
Kathy Nguyen is five year old. Layla Nguyen is three year old, and Jimmy Nguyen is two year old.


Where were they born?
Chúng được sinh ra ở đâu?
They were born in the United States.
Chúng được sinh ra ở Mỹ.


Have you EVER claimed to be a U.S. citizen?
Bạn có bao giờ tự nhận là công dân Mỹ không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER registered to vote in the United States?
Bạn có từng đăng ký bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER vote in the United States?
Bạn có từng bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Do you now have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?
Bạn có sở hữu các danh hiệu, tước hiệu ở nước ngoài không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.


Have you EVER been declared legally incompetent?
Bạn có từng xác nhận là không đủ năng lực pháp lý?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been confined to a mental institution?
Bạn có từng lý bị đưa vào viện tâm thần không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.


Do you owe any overdue Federal, state, or local taxes?
Bạn có nợ quá hạn thuế liên bang, tiểu bang, hay địa phương không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.


What does overdue mean?
Quá hạn nghĩa là gì?
It means not having been done by the expected time.
Nó nghĩa là không được hoàn thành đúng thời gian mong đợi.


Have you EVER not filed a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?
Bạn có từng không khai thuế liên bang, tiểu bang hay địa phương kể từ khi trở thành thường trú nhân không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Do you file your tax every year?
Bạn có khai thuế hàng năm không?
Yes, I do.
Vâng, tôi có.


Have you called yourself a “non-U.S. resident” on a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?
Bạn có từng tự nhận mình không phải là thường trú nhân Hoa Kỳ trong các tờ khai thuế liên bang, tiểu bang hay địa phương kể từ khi trở thành thường trú nhân?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER joined to any group or organization in the United States?
Bạn có từng tham gia vào nhóm hoặc tổ chức nào ở Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with the Communist Party?
Bạn có từng là thành viên hoặc liên quan với bất kỳ hình thức nào(trực tiếp hoặc gián tiếp) với đảng Cộng Sản?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with any other totalitarian party?
Bạn có từng là thành viên hoặc liên quan với bất kỳ hình thức nào(trực tiếp hoặc gián tiếp) với bất kỳ đảng cực đoan nào khác?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with a terrorist organization?
Bạn có từng là thành viên hoặc liên quan với bất kỳ hình thức nào(trực tiếp hoặc gián tiếp) với một tổ chức khủng bố?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER advocated (either directly or indirectly) the overthrow of any government by force or violence?
Bạn có từng ủng hộ (trực tiếp hoặc gián tiếp) lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng vũ lực hay bạo lực?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER persecuted (either directly or indirectly) any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion?
Bạn có từng bức hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ người nào vì sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, thành viên của 1 nhóm xã hội, hoặc quan điểm chính trị?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Were you EVER involved in any way with any of the following: Genocide? Torture? Killing, or trying to kill, someone? Badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose? Forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations? Not letting someone practice his or her religion?
Bạn có từng tham gia bằng bất kỳ hình thức nào với những điều sau đây: Diệt chủng? Tra tấn? Giết chết, hoặc cố giết ai đó? Làm tổn thương, hoặc cố gắng làm tổn thương ai đó có chủ ý? Ép buộc, hoặc cố ép ai đó để được tiếp xúc hoặc có mối quan hệ về mặt tình dục? Không cho người nào đó theo tôn giáo của họ?
No, I was not.
Không, tôi chưa từng.

Were you EVER a member of, or did you EVER serve in, help, or otherwise participate in, any of the following groups: Military unit? Paramilitary unit? Police unit? Self-defense unit? Vigilante unit? Rebel group? Guerrilla group? Militia? Insurgent organization?
Bạn có từng là thành viên, hoặc từng phục vụ, giúp đỡ, hoặc tham gia vào bất kỳ các nhóm sau: Đơn vị quân đội? Đơn vị quân đội không chính quy? Đơn vị cảnh sát? Đơn vị tự vệ? Đơn vị cảnh vệ? Nhóm phiến quân? Nhóm du kích? Dân quân? Tổ chức chống đối?
No, I was not.
Không, tôi không có.

Were you EVER a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise EVER serve in any of the following: Prison or jail? Prison camp? Detention facility? Labor camp? Any other place where people were forced to stay?
Bạn có từng là người lao động, tình nguyện viên, lính, hay từng phục vụ trong những nơi sau đây: Nhà tù hay nhà giam? Trại tù? Cơ sở quản chế? Trại lao động? Bất kỳ nơi nào khác buộc người ta phải ở lại?
No, I was not.
Không, tôi không có.


Were you EVER a part of any group, or did you EVER help any group, unit, or organization that used a weapon against any person, or threatened to do so?
Bạn có từng là một phần của bất kỳ nhóm nào, hay từng giúp đỡ bất kỳ nhóm, đơn vị, tổ chức nào sử dụng vũ khí chống lại ai đó, hoặc bị đe dọa để làm việc đó?
No, I was not.
Không, tôi không có.

Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?
Bạn có từng bán, cho, hay cung cấp vũ khí cho ai, hoặc giúp ai bán, cho, cung cấp vũ khí cho người khác không?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Did you EVER receive any type of military, paramilitary, or weapons trainning?
Bạn có từng được đào tạo trong bất kỳ lực lượng quân sự, bán quân sự, hoặc đào tạo về vũ khí không?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Did you EVER recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group?
Bạn có từng chiêu mộ, tuyển dụng, bắt lính, hoặc sử dụng ai dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ một lực lượng hoặc nhóm vũ trang không?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Did you EVER use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat?
Bạn có từng sử dụng ai dưới 15 tuổi để làm bất cứ việc gì nhằm giúp đỡ hoặc hỗ trợ những người trong trận chiến?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Have you EVER committed, assisted in committing, or attempted to commit, a crime or offense for which you were NOT arrested?
Bạn có từng thực hiện, hỗ trợ thực hiện, hoặc dự định thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm pháp mà bạn KHÔNG bị bắt?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer (including any immigration official or any official of the U.S. armed forces) for any reason?
Bạn có từng bị bắt, bị phạt, bị giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào (gồm cả các viên chức di trú hoặc viên chức của quân đội Hoa Kỳ) vì bất kỳ lý do gì?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense?
Bạn có từng bị buộc tội đã thực hiện, dự định thực hiện, hoặc hỗ trợ thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm pháp không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been convicted of a crime or offense?
Bạn có từng bị kết tội về một tội ác hoặc hành vi phạm pháp không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program (for example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication)?
Bạn có từng chịu án phạt thay thế hoặc chương trình phục hồi nhân phẩm (ví dụ như chuyển đổi, hoãn truy tố, giữ lại phán quyết, hoãn xét xử) không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled?
Bạn có từng nhận một bản án treo, hoặc bị quản chế không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been in jail or prison?
Bạn có từng bị bắt giam hoặc ở tù không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been a habitual drunkard?
Bạn có từng nghiện rượu không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Been a prostitute, or procured anyone for prostitution?
Từng làm mại dâm hoặc môi giới mại dâm?
No.
Không.


Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics?
Bán hoặc buôn lậu các chất cấm, thuốc bất hợp pháp, ma túy?
No.
Không.


Been married to more than one person at the same time?
Từng kết hôn với nhiều người cùng lúc?
No.
Không.


Married someone in order to obtain an immigration benefit?
Từng kết hôn với ai để được hưởng phúc lợi về di trú?
No.
Không.


Helped anyone to enter, or try to enter, the United States illegally?
Từng giúp ai nhập cảnh, hoặc cố gắng nhập cảnh vào Mỹ một cách bất hợp pháp?
No.
Không.


Gambled illegally or received income from illegal gambling?
Đánh bạc trái phép hoặc nhận thu nhập từ cờ bạc bất hợp pháp?
No.
Không.


Fail to support your dependents or to pay alimony?
Không trả tiền cấp dưỡng cho thân nhân lệ thuộc hoặc con cái?
No.
Không.


Made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States?
Cung cấp thông tin sai lệch để hưởng bất kỳ phúc lợi gì ở Mỹ?
No.
Không.


Have you EVER given any U.S. Government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading?
Bạn có từng cung cấp cho bất kỳ quan chức chính phủ Mỹ những thông tin hoặc tài liệu giả mạo, gian lận hoặc gây hiểu lầm?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER lied to any U.S. Government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States?
Bạn có từng nói dối với bất kỳ viên chức chính phủ Mỹ để nhập cư hoặc được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ nhằm hưởng phúc lợi di trú trong khi ở Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been removed, excluded, or deported from the United States?
Bạn đã từng bị buộc di dời, khai trừ, hoặc trục xuất khỏi Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been ordered removed, excluded, or deported from the United States?
Bạn có bao giờ nhận lệnh di dời, khai trừ, hoặc trục xuất khỏi Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings?
Bạn có bao giờ bị đưa vào diện bị di dời, khai trừ, loại trừ, hoặc trục xuất không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings (including administratively closed proceedings) currently pending against you?
Bạn có đang trong tình trạng chờ xử lý các thủ tục di dời, khai trừ, loại trừ, hoặc trục xuất (bao gồm các thủ tục hành chính đã đóng hồ sơ)?
No.
Không.


Have you EVER served in the U.S. armed forces?
Bạn có từng phục vụ trong quân đội Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


What are the U.S. armed forces?
Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ là gì?
The U.S. millitary forces, such as U.S. army, navy, and air force.
Các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, như quân đội, hải quân và không quân Hoa Kỳ.


Are you currently a member of the U.S. armed forces?
Hiện tại bạn có phải là thành viên của quân đội Mỹ?
No, I am not.
Không, tôi không phải.


Have you EVER been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge, while in the U.S. armed forces?
Bạn có từng bị tuyên án, phân biệt về mặt hành chính, bị kỷ luật, nhận quyết định giải ngũ mà không phải là xuất ngũ danh dự, trong khi ở lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien?
Bạn có từng bị cho giải ngũ khỏi các chương trình huấn luyện của quân đội Mỹ bởi vì bạn là người nước ngoài?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER left the United States to avoid being drafted in the U.S. armed forces?
Bạn có từng rời khỏi Mỹ để tránh bị tuyển dụng vào lực lượng quân đội Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER applied for any kind of exemption from military service in the U.S. armed forces?
Bạn có bao giờ xin miễn bất kỳ nghĩa vụ nào trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Have you EVER deserted from the U.S. armed forces?
Bạn có từng đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.


Do you support the Constitution and form of Government of the United States?
Bạn có ủng hộ Hiến pháp và cơ cấu Chính phủ Hoa Kỳ không?
Yes, I do.
Có, tôi có.


Do you understand the full Oath of Allegiance to the United States?
Bạn có hiểu lời tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không?
Yes, I do.
Có, tôi có.


Are you willing to take the full Oath of Allegiance to the United States?
Bạn có sẵn lòng tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không?
Yes, I am.
Có, tôi có.


What is the Oath of Allegiance to the United States?
Lời tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ là gì?
The promise that I am loyal to the United States.
Lời hứa rằng tôi trung thành với Hoa Kỳ.


If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States?
Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu cho Hoa Kỳ không?
Yes, I am.
Có, tôi có.


What does it mean to bear arms on behalf of the United States?
Cầm vũ khí nhân danh Hoa Kỳ có nghĩa là gì?
It means I will fight for the United States.
Nó nghĩa là tôi sẽ chiến đấu cho Hoa Kỳ.


If the law requires it, are you willing to perform noncombatant services in the U.S. armed forces?
Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn lòng thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ không?
Yes, I am.
Có, tôi có.


What are noncombatant services?
Các dịch vụ phi chiến đấu là gì?
Services that do not require fighting.
Các dịch vụ mà không cần phải đánh nhau.


If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction?
Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn lòng thực hiện các công tác dân sự quan trọng của quốc gia hay không?
Yes, I am.
Có, tôi có.


Excellent! Now we will take the reading and writing test. Please read this question.
Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi đọc viết. Xin đọc câu hỏi này. (Bạn nhìn vào màn hình và tự đọc trước khi nghe đáp án)

What are the colors of our flag?
Những màu sắc trên lá cờ của chúng ta là những màu nào?


Very good! I will read a sentence. Please write it down here.
Tốt lắm! Tôi sẽ đọc một câu. Xin vui lòng ghi câu đó xuống đây. (Bạn nghe câu hỏi và tự ghi xuống giấy, sau đó mới nhìn lên màn hình để kiểm tra đáp án)
The colors of our flag are red, white and blue.
Màu sắc trên lá cờ của chúng ta là đỏ, trắng, và xanh dương.


Excellent! You passed the English test. Now we move on to the Civic test. I will ask you up to 10 questions. Whenever you answer 6 questions correctly, then you pass the test. Are you ready?
Rất tốt! Bạn đã đậu phần thi tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kiểm tra kiến thức công dân. Tôi sẽ hỏi bạn tối đa 10 câu hỏi. Bất cứ khi nào bạn đáp đúng 6 câu, khi đó bạn sẽ đậu. Bạn sẵn sàng chưa?
Yes, I am.
Có, tôi đã sẵn sàng.


How many amendments does the Constitution have?
Có bao nhiêu tu chính án trong Hiến pháp? (Câu 7)
Twenty-seven.
27.


Name two national U.S. holidays.
Kể tên 2 ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ? (Câu 100)
New Year’s Day. Christmas
Tết tây. Giáng sinh.


What is the capital of the United States?
Thủ đô của Hoa Kỳ là gì? (Câu 94)
Washington, D.C.


Why do some states have more Representatives than other states?
Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác? (Câu 25)
Because they have more people.
Bởi vì họ đông dân hơn.


What is the “rule of law”?
Nguyên tắc của luật pháp là gì? (Câu 12)
Everyone must follow the law.
Tất cả mọi người phải tuân thủ luật pháp.


When is the last day you can send in federal income tax forms?
Khi nào là ngày cuối cùng bạn có thể khai thuế thu nhập liên bang? (Câu 56)
April 15.
Ngày 15 tháng 4.


Excellent! Congratulations! You have passed the U.S. Citizenship Test!!! Please sign your name here.
Chúc mừng !!! Bạn đã thi đậu quốc tịch Mỹ!!! Xin ký tên vào đây.
Thank you very much.
Cám ơn bạn rất nhiều.

Leave a Reply