Thượng viện thông qua dự luật, mỗi người sắp có $1200.

Theo thông tin mới nhất thì khuya nay, ngày 25 tháng 3 năm 2020, thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá gần 2000 tỷ USD, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền mặt $1200 cho mỗi người lớn, và $500 cho mỗi trẻ em. Theo dự kiến, dự luật sẽ sớm được chuyển đến Hạ viện chậm nhất là ngày thứ Sáu, 27 tháng 3 năm 2020 để được thông qua trước khi chuyển đến tay tổng thống Trump ký tên, đưa dự luật chính thức trở thành luật để áp dụng. Đây là video quay bản dịch trực tiếp từ bài báo của New York Times về sự kiện này, mời các bạn cùng theo dõi.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich.
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliVlog
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply