Từ vựng N400 – Phiên bản Nonstop – Phần 2 | US Citizenship

Đây là video Từ vựng N400 – Phiên bản Nonstop – Phần 2. Video này bao gồm các câu trả lời giải thích cho ý nghĩa của 20 từ vựng trong form N400, nhằm giúp các bạn trả lời cho các câu hỏi “what…mean…” cho phần thi English test của kỳ thi quốc tịch Mỹ.

Các câu hỏi trong video sẽ được phát đi phát lại liên tục với thứ tự ngẫu nhiên trong khoảng hơn 1 tiếng để các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi nhớ bài mà không cần phải tua video lại từ đầu, rất hữu ích cho các bạn bận rộn vì các bạn có thể vừa làm việc vừa nghe, hoặc nghe trong lúc ngồi xe đi làm.

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp, xin đừng ngại để lại comment trực tiếp bên dưới các video trên kênh YouTube Nguoi Viet Cali Thi Quốc Tịch hoặc kênh US Citizenship.

Cám ơn các bạn đã ghé thăm website vietinca.com và chúc các bạn học tốt, đạt kết quả tốt cho kỳ thi sắp tới.

Xin mời các bạn ghé thăm và theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội:

Website: https://vietinca.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship/
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi:

1) What does “a claim” mean?
“a claim” có nghĩa là gì?
It means a request for something that belongs to me.
Nó nghĩa là đòi hỏi những gì thuộc về tôi.

2) What is a hereditary title (or nobility)?
Một danh hiệu (hoặc tước hiệu) là gì?
It means prince, king, or special names in another country.
Nó nghĩa là hoàng tử, vua, hoặc những danh hiệu đặc biệt ở nước ngoài

3) What does legally incompetent mean?
Không đủ năng lực pháp lý nghĩa là gì?
It means I can’t take care of myself.
Nó nghĩa là tôi không thể tự chăm sóc bản thân.

4) What is a mental institution?
Viện tâm thần nghĩa là gì?
It is a place for people with mental problems.
Nó là một nơi dành cho người có vấn đề về thần kinh.

5) What does “a member of” mean?
“Thành viên” có nghĩa là gì?
It means a part of something.
Nghĩa là một phần của cái gì đó.

6) What does “involve in” mean?
“Liên quan đến” nghĩa là gì?
It means “to be a part of something”.
Nghĩa là “trở thành một phần của cái gì đó”.

7) What does “associated with” mean?
“Tham gia vào” có nghĩa là gì?
It means “connected with something else”.
Nghĩa là “liên kết với những cái khác”.

8) What is an organization?
Một cơ quan là gì?
A group of people with a formal structure.
Một nhóm người hình thành nên một cấu trúc chặt chẽ.

9) What is an association?
Một đoàn thể là gì?
A group of people with a particular purpose.
Một nhóm người cùng chung một mục tiêu cụ thể.

10) What is a fund?
Một quỹ là gì?
A financial company that collect money for a purpose.
Một công ty tài chính thu gom tiền cho một mục đích nào đó.

11) What is a foundation?
Một quỹ từ thiện là gì?
A nonprofit organization.
Một cơ quan phi lợi nhuận.
1) What does “force” mean?
Ép buộc là gì?
Make someone do something against their will.
Khiến ai đó làm việc gì trái với mong muốn của họ.

2) What does “violence” mean?
Bạo lực là gì?
Hurt, damage, or kill someone or something.
Gây thương tích, tổn hại, hoặc giết ai hay cái gì đó.

3) What does persecution mean?
Sự bức hại là gì?
It means to hurt someone because of religion or group.
Đó nghĩa là tổn hại ai đó vì lý do tôn giáo hoặc hội nhóm.

4) What does “race” mean?
Chủng tộc là gì?
It means a group of people, such as Black, White, Asian, or American Indian.
Nó nghĩa là một nhóm người, chẳng hạn như người da đen, da trắng, châu Á, hoặc thổ dân Mỹ.

5) What does “religion” mean?
Tôn giáo là gì?
A group of people who believe in the same gods.
Một nhóm người tin tưởng vào những vị thần giống nhau.

6) What is national origin?
Nguồn gốc quốc gia là gì?
Where a person was from.
Nơi mà một người đã sống ở đó.

7) What is a social group?
Môt nhóm xã hội là gì?
A group of people who share the same interest or identity.
Một nhóm người có cùng sở thích hoặc cùng đặc điểm.

8) What is a military unit?
Đơn vị quân đội là gì?
A group of people who work for a goverment to fight in a war.
Một nhóm người chiến đấu cho chính phủ trong một cuộc chiến.

9) What is a paramilitary unit?
Đơn vị bán quân sự là gì?
A group of people who act like the military but do not work for a goverment.
Một nhóm người hành xử như quân đội nhưng không làm việc cho chính phủ.

10) What is a self-defense unit?
Đơn vị tự vệ là gì?
A group of people who work to protect a place.
Một nhóm người làm việc để bảo vệ một địa điểm.

11) What is a vigilante unit?
Đơn vị dân phòng là gì?
A group of people who act like the police but are not the police.
Một nhóm người hành xử như cảnh sát nhưng không phải là cảnh sát.

12) What is a citizen unit?
Đơn vị dân quân là gì?
A group of citizens who act like the mititary.
Một nhóm công dân hành xử như quân đội.

13) What is a police unit?
Đơn vị cảnh sát là gì?
A group of people who work for a government to catch people who break the law.
Một nhóm người làm việc cho chính phủ để bắt những kẻ phạm pháp.

14) What is a government agency or office?
Cơ quan hoặc văn phòng chính phủ là gì?
An organization of a government which is set up for a specific purpose.
Một cơ quan chính phủ được thiết lập cho một mục đích cụ thể.

15) What is an extermination camp?
Trại tử hình là gì?
A camp where prisoners are likely to die or be killed.
Một trại nơi mà các tù nhân có khả năng chết hoặc bị giết.

16) What is a prisoner of war camp?
Trại tù nhân chiến tranh là gì?
A prison to keep enemy combatants captured from a war.
Một nhà tù giam giữ các chiến binh đối địch bị bắt giữ trong một cuộc chiến.

17) What is a prison?
Nhà tù là gì?
A place to keep people who committed a crime.
Nơi giam giữ những người phạm tội.

18) What is a labor camp?
Trại lao động là gì?
A prison where prisoners have to do a lot of difficult works.
Một nhà tù nơi mà tù nhân phải làm nhiều công việc khó khăn.

19) What is a transit camp?
Trại quá cảnh là gì?
A place for people to stay for a short time before going to other places.
Một nơi để người ta ở trong một thời gian ngắn trước khi đi đến những nơi khác.

20) What is a genocide?
Sự diệt chủng là gì?
Killing a large group of people because of their nation, race, or religious.
Giết một nhóm nhiều người bởi vì quốc gia, chủng tộc, hoặc tôn giáo của họ.

Leave a Reply