Từ vựng chuẩn USCIS cho phần thi Viết

Video clip ôn thi quốc tịch Mỹ / Hoa Kỳ tiếng Việt – Từ vựng chuẩn USCIS cho phần thi viết. Cung cấp các từ vựng theo đúng tài liệu chuẩn của USCIS cho phần thi Viết. Các từ vựng luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ cho phần thi viết được trình bày bằng font chữ to, rõ ràng, có dịch tiếng Việt, có phát âm chuẩn giọng Mỹ giúp các bạn luyện thi Viết cho phần phỏng vấn thi quốc tịch Hoa Kỳ một cách hiệu quả.
Mọi thắc mắc, góp ý có thể comment trực tiếp tại các video clips, sẽ được trả lời trong 24h. Xin cám ơn và chúc các bạn thi tốt.
Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

One Comment on “Từ vựng chuẩn USCIS cho phần thi Viết”

Leave a Reply