Tuổi thọ ngắn nhất và dài nhất của động vật

Thời gian. Tích tắc. Chúng ta chỉ sống một phần thời gian rất nhỏ so với thời gian mà hành tinh của chúng ta đã tồn tại. Ngay cả nhân loại cũng còn rất trẻ. Nhưng tuổi thọ là một thuật ngữ thực sự tương đối: có những sinh vật có cuộc sống ngắn hơn nhiều so với con người chúng ta đấy, và những loài sống lâu hơn tất cả chúng ta nữa, trong khi một số gần với được xem là bất tử.

Nào hãy tự mình tìm hiểu thôi nào. Loài phù du có tuổi thọ ngắn nhất trên Trái đất – 24 giờ hoặc ít hơn. Cá mập Greenland sống hơn 270 năm. Đây là loài động vật có xương sống sống lâu nhất. Nhưng có những sinh vật sống hơn 2.000 năm hoặc thậm chí … mãi mãi! Yup, một trong số chúng là bất tử về mặt sinh học. Nó có thể trở lại là polyp và lớn lên một lần nữa …

Leave a Reply