Vì Sao Hồ Sơ Bảo Lãnh Thân Nhân Đến Hoa Kỳ Phải Chờ Đợi Quá Lâu ?

Bộ Nội An Hoa Kỳ (U.S. Homeland Security) và Bộ Ngoại Giao (U. S. State Department) vừa giải trình một số thắc mắc liên quan đến thời gian chờ đợi quá lâu, trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Việt Nam trên 10 năm.

Bộ Nội An cho hay, tại Sở Di Trú Hoa Kỳ, nay hồ sơ tồn đọng (backlogged) đến một con số kinh khủng, là hơn 96,000,000 (96 triệu) hồ sơ. Chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua, Sở Di Trú nhận thêm 4.6 triệu hồ sơ bảo lãnh mới. Trong khi đó, ở đầu ra, Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ cho phép (quotas) 226,000 người được nhập cư mỗi năm, chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ. Vì như thế, thời gian tiếp tục kéo dài ra. 
Quotas này không áp dụng cho các diện sau:

– Con độc thân dưới 21 tuổi (của công dân Hoa Kỳ).
– Cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ).
– Vợ/chồng, người phối ngẫu (của công dân Hoa Kỳ). 

Nghĩa là 3 diện bảo lãnh trên được đến Hoa Kỳ không nằm trong giới hạn của Quotas nói trên, và như thế được nhập cư Hoa Kỳ nhanh chóng hơn so với các diện khác.

Là cư dân gốc Việt, chúng ta may mắn hơn là thời gian chờ đợi bảo lãnh thân nhân so ra vẫn ngắn hơn rất nhiều so với Trung Quốc, Philippines, Mexico …

Tính cho đến tháng 1/2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) kéo dài ra và được xác định như sau: (cho tất cả các nước, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Đô, Mexico, và Philippines)

– Con độc thân (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm
– Vợ/chồng/cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 2A): 3 năm
– Vợ/chồng/phối ngẫu (của người đang có thẻ xanh): 3 năm (thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ)
– Con độc thân (của người đang có thẻ xanh): (diện ưu tiên 2B): 8 – 9 năm
– Con có gia đình (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 3): 7-8 năm
– Anh chị em ruột (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 4): 10 năm

Sở Di Trú giải thích điều này rằng, nay do có quá nhiều hồ sơ bảo lãnh, đầu vô ào ạt, trong khi đầu ra nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay.

(Theo Chinh Pham – Tamnhin.us)

Leave a Reply