App Luyện thi quốc tịch Mỹ

Link download App Luyện thi quốc tịch Mỹ trên Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vietinca.uscitizenshippractice2020

Hướng dẫn sử dụng:

App có 2 phần chính là Listen và Quiz.

Listen:

Mục Listen sẽ giúp bạn nghe/ đọc các câu hỏi và câu trả lời. Nếu bạn vẫn chưa học gì, và chưa biết gì cả, bạn có thể dùng mục Listen để nghe đi, nghe lại nhiều lần cho đến khi nhớ nhuần nhuyễn các câu hỏi và câu trả lời, sau đó cố gắng nghe câu hỏi và tự trả lời trước khi nghe đáp án.

Menu đầu tiên của mục Listen cho phép bạn chọn chủ đề để học, bao gồm:

  • 100 Civics Questions: 100 câu hỏi kiến thức công dân, thường được gọi nôm na là “100 câu quốc tịch”.
  • N400 Questions: Hiện tại phần này bao gồm 189 câu hỏi và đáp án giải thích các từ vựng N400 (còn được gọi là câu hỏi “what mean”).
  • Reading and Writing: Các câu hỏi mẫu cho phần thi đọc viết. Câu hỏi chính là phần thi đọc, và câu trả lời cho mỗi câu hỏi là phần thi viết. Do đó, bạn nên tập đọc các câu hỏi, và tập viết các câu trả lời.

Menu thứ 2 ở phần Listen cho phép bạn chọn 3 cấp độ khác nhau:

  • Easy: Sau khi câu hỏi được đọc hoàn tất, bạn có 15 giây để tự trả lời trước khi nghe đáp án.
  • Medium: Tương tự trên, nhưng bạn có 10 giây để tự trả lời.
  • Hard: Đây là mức độ khó nhất, bạn chỉ có 5 giây để đưa ra đáp án.

Menu thứ 3 cho phép bạn chọn ngôn ngữ phụ để dịch các câu hỏi, mặc định sẽ chọn tiếng Việt.

Menu cuối cùng cho phép bạn chọn tiểu bang nơi bạn đang sinh sống. Một số câu hỏi trong phần 100 câu hỏi công dân, cụ thể là câu 20, 43, và 44 có đáp án tùy thuộc vào tiểu bang nơi bạn đang sinh sống, do đó bạn cần chọn tiểu bang để App có thể đưa ra đáp án phù hợp với bạn. Nếu bạn không chọn tiểu bang nào cả, App sẽ đưa ra đáp án chung chung cho các câu hỏi này (yêu cầu bạn tự tra cứu đáp án).

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn các mục trong các menu, bạn có thể bấm vào nút Start Listen để bắt đầu nghe các bài học.

…(còn tiếp)