N400 phần thông tin cá nhân

Đây là seri video N400 phần thông tin cá nhân nhằm giúp các bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch Mỹ 2020.

Trong seri video này, mình sẽ giải thích và hướng dẫn cặn kẽ từng phần từ Part 1 đến Part 11 trong form N400. Ở mỗi phần, mình đều đưa ra nhiều cách hỏi và cách trả lời khác nhau để các bạn tập làm quen và không bị bỡ ngỡ cho các cuộc phỏng vấn quốc tịch Hoa Kỳ trong thực tế, vì mỗi giám khảo có thể có cách hỏi khác nhau.

Phần Part 12 (Câu hỏi Yes/No), mình đã làm seri bài giảng trước đây, nên mình sẽ không nhắc lại, bạn nào chưa xem thì có thể xem ở đây.

Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich.
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliVlog
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

BÀI 1:

BÀI 2:

BÀI 3:

BÀI 4:

BÀI 5:

BÀI 6:

BÀI 7:

Slide nội dung bài giảng:

[slideshare id=231038329&doc=n400phanthongtincanhanbai1-200328172736]

Leave a Reply