Dịch Corona: Mỗi người được Tổng thống Trump cho $1000? | Nguoi Viet Cali Vlog

Hôm thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020, trên facebook và truyền thông lan truyền nhiều thông tin về việc tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ phân phát cho mỗi người dân số tiền $1000 trong vòng 2 tuần tới. Thực hư như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliVlog
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Facebook: https://www.facebook.com/GiaiTriHay247
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply