100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 7 | Nguoi Viet Cali

100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 7 bao gồm các câu hỏi từ câu 61 đến 70 trong 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020, được trình bày song ngữ Anh – Việt và có thuyết minh tiếng Việt. Các câu hỏi trong video này sẽ được phát đi phát lại liên tục trong 1 tiếng với thứ tự ngẫu nhiên để các bạn có thể nghe trong lúc làm việc nhà, ngồi xe đi làm… Gọi là phiên bản tụng kinh vì các bạn sẽ được nghe mình “tụng” đi “tụng” lại chỉ có 10 câu cho đến khi các bạn thuộc nhuyễn nhừ thì thôi. Trong quá trình phát video, sẽ có một số câu xen kẻ được lọc bỏ phần thuyết minh tiếng Việt để các bạn tập nghe và hiểu khi không có thuyết minh. Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment. Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung câu hỏi:

61. Why did the colonists fight the British?
(Tại sao những di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?)

 • because of high taxes (taxation without representation)
  vì thuế má cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện)

62. Who wrote the Declaration of Independence?
(Ai viết ra Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?)

 • (Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted?
(Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được công nhận khi nào?)

 • July 4, 1776
  (Ngày 4 tháng 7 năm 1776)

64. There were 13 original states.  Name three.
(Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Kể tên 3 tiểu bang trong số đó.)

 • New Hampshire
 • New York
 • New Jersey

65. What happened at the Constitutional Convention?
(Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến?)

 • The Constitution was written.
  (Hiến Pháp được soạn thảo)

66. When was the Constitution written?
(Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?)

 • 1787

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
Các bài tham luận liên bang hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

 • (James) Madison

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
(Việc gì làm cho Benjamin Franklin trở nên nổi tiếng?)

 • U.S. diplomat
  Nhà ngoại giao Mỹ

69. Who is the “Father of Our Country”?
(Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?)

 • (George) Washington

70. Who was the first President?*
(Ai là Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ?*)

 • (George) Washington

Leave a Reply