Từ vựng N400 – Phiên bản Nonstop – Phần 1 | US Citizenship

Đây là video Từ vựng N400 – Phiên bản Nonstop – Phần 1. Video này bao gồm các câu trả lời giải thích cho ý nghĩa của 20 từ vựng trong form N400, nhằm giúp các bạn trả lời cho các câu hỏi “what…mean…” cho phần thi English test của kỳ thi quốc tịch Mỹ.

Các câu hỏi trong video sẽ được phát đi phát lại liên tục với thứ tự ngẫu nhiên trong khoảng hơn 1 tiếng để các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi nhớ bài mà không cần phải tua video lại từ đầu, rất hữu ích cho các bạn bận rộn vì các bạn có thể vừa làm việc vừa nghe, hoặc nghe trong lúc ngồi xe đi làm.

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp, xin đừng ngại để lại comment trực tiếp bên dưới các video trên kênh YouTube Nguoi Viet Cali Thi Quốc Tịch hoặc kênh US Citizenship.

Cám ơn các bạn đã ghé thăm website vietinca.com và chúc các bạn học tốt, đạt kết quả tốt cho kỳ thi sắp tới.

Xin mời các bạn ghé thăm và theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội:

Website: https://vietinca.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship/
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi:

1) What does “a claim” mean?
“a claim” có nghĩa là gì?
It means a request for something that belongs to me.
Nó nghĩa là đòi hỏi những gì thuộc về tôi.

2) What is a hereditary title (or nobility)?
Một danh hiệu (hoặc tước hiệu) là gì?
It means prince, king, or special names in another country.
Nó nghĩa là hoàng tử, vua, hoặc những danh hiệu đặc biệt ở nước ngoài

3) What does legally incompetent mean?
Không đủ năng lực pháp lý nghĩa là gì?
It means I can’t take care of myself.
Nó nghĩa là tôi không thể tự chăm sóc bản thân.

4) What is a mental institution?
Viện tâm thần nghĩa là gì?
It is a place for people with mental problems.
Nó là một nơi dành cho người có vấn đề về thần kinh.

5) What does “a member of” mean?
“Thành viên” có nghĩa là gì?
It means a part of something.
Nghĩa là một phần của cái gì đó.

6) What does “involve in” mean?
“Liên quan đến” nghĩa là gì?
It means “to be a part of something”.
Nghĩa là “trở thành một phần của cái gì đó”.

7) What does “associated with” mean?
“Tham gia vào” có nghĩa là gì?
It means “connected with something else”.
Nghĩa là “liên kết với những cái khác”.

8) What is an organization?
Một cơ quan là gì?
A group of people with a formal structure.
Một nhóm người hình thành nên một cấu trúc chặt chẽ.

9) What is an association?
Một đoàn thể là gì?
A group of people with a particular purpose.
Một nhóm người cùng chung một mục tiêu cụ thể.

10) What is a fund?
Một quỹ là gì?
A financial company that collect money for a purpose.
Một công ty tài chính thu gom tiền cho một mục đích nào đó.

11) What is a foundation?
Một quỹ từ thiện là gì?
A nonprofit organization.
Một cơ quan phi lợi nhuận.

12) What is a party?
Một đảng phái là gì?
A political group.
Một nhóm chính trị.

13) What is a club?
Một câu lạc bộ là gì?
A group of people who have the same interest.
Một nhóm người có cùng chung sở thích.

14) What is a society?
Một nhóm xã hội là gì?
A group of people who work together for a particular purpose.
Một nhóm người làm việc cùng nhau cho một mục đích cụ thể.

15) What is communist party?
Đảng Cộng Sản là gì?
A political party that believe in communism.
Một đảng chính trị tin vào chủ nghĩa cộng sản.

16) What is communism?
Chủ nghĩa cộng sản là gì?
A government like Cuba or North Korea.
Một chính phủ như Cuba hoặc Triều Tiên (Bắc Hàn).

17) What is a totalitarian party?
Một đảng độc tài là gì?
A government that controls everything, like the Nazi party in Germany.
Một chính phủ kiểm soát mọi thứ, như Phát xít Đức.

18) What is a terrorist organization?
Một tổ chức khủng bố là gì?
A group that tries to hurt people, like Al-Qaeda.
Một nhóm người cố tổn hại đến người khác, như tổ chức Al-Qaeda.

19) What does “advocate” mean?
Ủng hộ nghĩa là gì?
Publicly recommend or support.
Khuyến khích hoặc hỗ trợ một cách công khai.

20) What does it mean to overthrow a government?
Lật đổ một chính phủ có nghĩa là gì?
It means to change the goverment with violence.
Đó nghĩa là dùng bạo lực để thay đổi chính phủ.

Leave a Reply