Câu hỏi phần thi đọc viết

Video cung cấp các mẫu câu đọc và viết để các bạn có thể tự luyện tập phần thi đọc viết cho kỳ thi quốc tịch Mỹ. USCIS không cung cấp mẫu câu ôn tập thi viết, tuy nhiên các mẫu câu trên video được biên soạn dựa trên danh sách từ vựng chuẩn do USCIS cung cấp để chuẩn bị cho phần thi đọc viết, và dựa trên tài liệu giảng dạy quốc tịch tại các lớp luyện thi quốc tịch, hy vọng có thể giúp các bạn luyện tập một cách tốt nhất để có thể vượt qua phầnthi này.
Mọi thắc mắc, góp ý có thể comment trực tiếp tại các video clips, sẽ được trả lời trong 24h. Xin cám ơn và chúc các bạn thi tốt.

YouTube:

Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/

Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/

Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply