Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 11 | Nguoi Viet Cali

Giải thích câu hỏi Yes/No N400 phần 11, bao gồm các câu hỏi từ 37 đến 43. Nội dung các câu hỏi phần này tập trung hỏi về các câu hỏi liên quan đến các bạn đã từng tham gia vào các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mình cho rằng đa số các bạn thi quốc tịch sẽ không nằm trong diện này, nên mình không đặt nhiều câu hỏi từ vựng cho phần này, nếu bạn nào vẫn muốn học thêm cho chắc chắn thì có thể học trong các video câu hỏi what mean bên kênh US Citizenship (sẽ post sau).
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizensh…
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSG…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

37) Have you EVER served in the U.S. armed forces?
Bạn có từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

37×1) What are the U.S. armed forces?
Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ là gì?

The U.S. millitary forces, such as U.S. army, navy, and air force.
Các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, như quân đội, hải quân và không quân Hoa Kỳ.

38) Are you currently a member of the U.S. armed forces?
Bạn có đang là thành viên của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I am not.
Không, tôi không có.

39) Have you EVER been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge, while in the U.S. armed forces?
Bạn có từng bị đưa ra tòa án binh, bị kỷ luật hoặc bị giải ngũ mà không phải là xuất ngũ danh dự trong khi ở các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

40) Have you EVER been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien?
Bạn có từng giải ngũ khỏi các khóa huấn luyện hoặc dịch vụ trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ bởi vì bạn là người nước ngoài?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

41) Have you EVER left the United States to avoid being drafted in the U.S. armed forces?
Bạn có từng rời khỏi Hoa Kỳ để tránh việc được chọn vào các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

42) Have you EVER applied for any kind of exemption from military service in the U.S. armed forces?
Bạn có từng đăng ký bất kỳ hình thức miễn nghĩa vụ quân sự trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

43) Have you EVER deserted from the U.S. armed forces?
Bạn có từng đào ngũ khỏi các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

Leave a Reply