Sở Di Trú Mỹ Điều Chỉnh Quy Định Về Tạo Việc Làm

Sở Di Trú Mỹ đã sửa đổi hướng dẫn về các trường hợp đầu tư EB-5 có liên quan đến công việc tạo ra từ việc cho thuê nhà. Trước đây, Hướng dẫn Chính sách của Sở Di Trú cho phép cách tính việc làm thông qua việc làm từ việc cho thuê nhà từ một số đương đơn để thể hiện việc khoản đầu tư của họ đã hoặc sẽ tạo ra 10 việc làm gián tiếp. Họ đã xác định rằng phương pháp này không đưa ra được những dự đoán hợp lý về tạo việc làm gián tiếp và không còn được xem là phương pháp phù hợp để hỗ trợ cho các công cụ dự báo hiệu lực về thống kê và kinh tế.

Kể từ ngày 15/05/2018, Sở Di Trú Mỹ không công nhận việc làm từ thuê nhà là phương pháp tạo việc làm hợp lý để hỗ trợ cho các công cụ dự báo hiệu lực về kinh tế và thống kê.

Theo đó, công dân nước ngoài có thể xin thị thực nhập cư theo chương trình trung tâm vùng để tuân thủ yêu cầu tạo việc làm theo mục 203 (b) (5) của Đạo Luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) bằng cách thiết lập “các phương pháp hợp lý để xác định số lượng việc làm tạo ra bởi chương trình, bao gồm những việc làm được dự tính tạo ra một cách gián tiếp …”. Sở Di Trú đã xác định phương thức tính việc làm tạo ra từ việc thuê nhà đến đến kết nối của việc đầu tư và việc làm quá hạn chế. Do đó, Sở Di Trú không còn xem xét phương pháp này là hợp lý hoặc công cụ dự báo hợp lệ theo quy định.   

USCIS sẽ tiếp tục chấp thuận cho các đơn I-526 và đơn I-829 của những dự án đx được phê duyệt trước đây. Ngoại trừ các trường hợp liên quan đến sự trì hoản, bản cập nhật này sẽ kiểm soát và thay thế moin hướng dẫn trước về chủ đề này.

Sở Di Trú Mỹ điều chỉnh nguyên tắc phỏng vấn và tiêu chí miễn trừ phỏng vấn đối với hồ sơ Chuyển đổi tình trạng

Sở Di trú đồng thời cũng cập nhật hướng dẫn về việc điều chỉnh nguyên tắc phỏng vấn và tiêu chí miễn trừ phỏng vấn đối với Chuyển đổi tình trạng bằng cách:

  • Làm rõ rằng Sở Di Trú sẽ phỏng vấn với tất cả các trường hợp đơn xin chuyển đổi tình trạng trừ khi đương đơn thuộc diện miễn.
  • Miễn trừ phỏng vấn đối với các đương đơn chuyển đổi tình trạng diện việc làm và hôn phu/hôn thê
  • Điều chỉnh hướng dẫn về di dời các trường hợp phỏng vấn chuyển diện để phù hợp với danh sách cập nhật những trường hợp có thể được miễn trừ phỏng vấn.
  • Bản cập nhật này sẽ cải thiện hơn trong việc phát hiện gian lận, xuyên tạc và nguy cơ gây hại cho Mỹ, đồng thời cung cấp thêm nhận dạng, tính đủ điều kiện và xác minh độ tin cậy.

Leave a Reply