Sự thật về gánh nặng xã hội – public charge | Nguoi Viet Cali Vlog

Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ chính thức áp dụng luật về gánh nặng xã hội (public charge) kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 cho tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Illinois vì tiểu bang này còn phải chờ phán quyết của tòa án liên bang vào ngày 30 tháng 1 năm 2020. Theo đó, luật gánh nặng xã hội sẽ chỉ áp dụng cho các hồ sơ được đóng dấu bưu điện hoặc được gửi online kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 trở về sau. Khi xác định liệu một người có khả năng trở thành gánh nặng xã hội ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, DHS sẽ không xem xét những đơn từ để xin (application), hoặc giấy phê duyệt (approval to receive) những phúc lợi xã hội không phải bằng tiền mặt (non-cash public benefits) trước ngày 24 tháng 2 năm 2020. Tương tự như vậy, khi xem xét các điều kiện phúc lợi xã hội áp dụng cho các đương đơn xin gia hạn lưu trú hoặc chuyển đổi tình trạng di trú, sở di trú chỉ xem xét các phúc lợi công cộng đã nhận từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 trở về sau.

Gánh nặng xã hội là gì và khi nào nó được áp dụng?

Gánh nặng xã hội nghĩa là những cá nhân nào có khả năng trở nên phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để sinh sống, thể hiện bằng việc nhận hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập hoặc nhận sự chăm sóc dài hạn bằng tiền của chính phủ.
Có nhiều yếu tố sẽ được xem xét khi xác định một người nào đó có thể trở thành gánh nặng xã hội hay không.
Theo Mục 212 (a) (4) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA), một cá nhân muốn nhập cư vào Hoa Kỳ hoặc muốn điều chỉnh tình trạng di trú để trở thành thường trú nhân hợp pháp (Thẻ xanh) sẽ không thể được chấp thuận nếu cá nhân đó, “tại thời điểm nộp đơn xin nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng di trú, có vẻ như trở thành gánh nặng xã hội ở bất kỳ thời điểm nào.” Luật gánh nặng xã hội không áp dụng trong thủ tục nhập tịch.

Làm sao biết một người có thể trở thành gánh nặng xã hội?

Việc xác định một ai đó có thể là gánh nặng xã hội hay không phải dựa trên sự tổng hợp của nhiều yếu tố, cả tích cực lẫn tiêu cực. Ít nhất, một nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phải xem xét các yếu tố sau khi đưa ra quyết định cho một trường hợp về gánh nặng xã hội:

 • Tuổi tác.
 • Sức khỏe.
 • Tình trạng gia đình.
 • Tài sản.
 • Tài nguyên.
 • Tình trạng tài chính.
 • Học vấn và kỹ năng.

Khi đánh giá tổng số các tình huống, bao gồm các yếu tố theo luật định ở trên, nhân viên sở di trú có thể xem xét biên nhận công khai của những phúc lợi công cộng. Không phải tất cả các lợi ích công cộng đều có liên quan đến việc quyết định liệu ai đó có khả năng trở thành một gánh nặng xã hội hay không. Khi xác định liệu ai đó có khả năng trở thành một gánh nặng xã hội hay không, USCIS sẽ xem xét liệu cá nhân đó có khả năng trở nên phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để sinh sống bằng cách nhận hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập hoặc nhận sự chăm sóc dài hạn bằng tiền của chính phủ. Những chương trình phục hồi chức năng ngắn hạn không bị xem là gánh nặng xã hội.

Nhân viên di trú cũng có thể xem xét bất kỳ bản khai hỗ trợ tài chính nào được nộp cho cá nhân theo Mục 213A của INA. Sự hiện diện hay vắng mặt của một yếu tố duy nhất không thể là tiêu chí duy nhất để xác định một người là gánh nặng xã hội, (trừ khi thiếu giấy cam kết hỗ trợ tài chính cho những trường hợp bắt buộc phải có).

Những phúc lợi công cộng nào bị xem là gánh nặng xã hội?

Hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập và việc nhận sự chăm sóc dài hạn do chính phủ chi trả có thể được xem xét để xác định là gánh nặng xã hội. Tuy nhiên, việc nhận các lợi ích như vậy vẫn phải được xem xét trong tổng thể các trường hợp để xác định một người là gánh nặng xã hội.

Các lợi ích công cộng được nhận bởi một thành viên trong gia đình cũng không ảnh hưởng các thành viên khác trong gia đình cho việc xác định gánh nặng xã hội, trừ phi các phúc lợi tiền mặt dùng để hỗ trợ cho toàn bộ gia đình.

Chấp nhận các loại hỗ trợ sau đây có thể dẫn đến quyết định rằng cá nhân có khả năng trở thành một gánh nặng xã hội:

 • Tiền già (SSI) theo Tiêu đề XVI của Đạo luật An sinh xã hộiHỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF) hỗ trợ tiền mặt (phần A của Tiêu đề IV của Đạo luật An sinh xã hội – kế thừa của chương trình AFDC) (Lưu ý: các phúc lợi phi tiền mặt theo TANF như trợ cấp chăm sóc trẻ em hoặc trợ cấp tiền mặt không thường xuyên cho các tình huống khủng hoảng KHÔNG được xem xét để làm bằng chứng về gánh nặng xã hội)
 • Các chương trình hỗ trợ tiền mặt của tiểu bang và địa phương để hỗ trợ duy trì thu nhập (thường được gọi là chương trình “Hỗ trợ chung”)
 • Các chương trình (bao gồm cả Trợ cấp y tế) hỗ trợ các cá nhân được chăm sóc dài hạn (ví dụ: tại nhà dưỡng lão hoặc viện sức khỏe tâm thần). (Lưu ý: chi phí tống giam cho nhà tù không được xem xét để xác định gánh nặng xã hội)

Đây không phải là một danh sách đầy đủ các loại lợi ích tiền mặt có thể dẫn đến một quyết định rằng một người có khả năng trở nên phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để sinh hoạt, và do đó, là một gánh nặng xã hội. Biên nhận bất kỳ lợi ích tiền mặt nào tương tự không được liệt kê ở trên sẽ tiếp tục được đánh giá theo tổng thể các tình huống phân tích được mô tả ở trên.

Những lợi ích công cộng nào có thể không bị xem xét là gánh nặng xã hội?

Phúc lợi không dùng tiền mặt (ngoài việc nhận sự chăm sóc dài hạn) thường không được tính đến cho các mục đích xác định gánh nặng xã hội.

Hỗ trợ tiền mặt cho mục đích đặc biệt cũng thường không được tính đến cho các mục đích xác định gánh nặng xã hội.

Phúc lợi không dùng tiền mặt hoặc dùng tiền mặt cho mục đích đặc biệt thông thường là những sự hỗ trợ khá phổ biến và nó không chứng minh một người phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để sinh sống. Do đó, việc nhận các lợi ích này trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai không ảnh hưởng đến quyết định về gánh nặng xã hội. Lợi ích không dùng tiền mặt hoặc dùng tiền mặt cho mục đích đặc biệt không được tính là gánh nặng xã hội bao gồm:

 • Trợ cấp y tế (Medicaid) và bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế khác (bao gồm hỗ trợ cộng đồng về chủng ngừa và xét nghiệm và điều trị các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm; sử dụng phòng khám y tế, dịch vụ phục hồi chức năng ngắn hạn và dịch vụ y tế khẩn cấp) ngoài việc hỗ trợ chăm sóc lâu dài (long-term care)
 • Chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em (CHIP)
 • Các chương trình dinh dưỡng, bao gồm Phiếu Thực phẩm (Food Stamps), Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Chương trình Bữa trưa và Bữa sáng tại Trường Quốc gia (National School Lunch and School Breakfast Program), và các chương trình hỗ trợ thực phẩm bổ sung và khẩn cấp khác.
 • Lợi ích nhà ở (housing)
 • Dịch vụ chăm sóc trẻ em (child care services)
 • Hỗ trợ năng lượng, như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Nhà thu nhập thấp (LIHEAP)
 • Cứu trợ thảm họa khẩn cấp
 • Chăm sóc nuôi dưỡng và hỗ trợ nhận con nuôi
 • Hỗ trợ giáo dục (chẳng hạn như học tại trường công lập), bao gồm các lợi ích theo Đạo luật Head Start và hỗ trợ cho giáo dục tiểu học, trung học hoặc đại học.
 • Chương trình đào tạo nghề.
 • Các chương trình, dịch vụ hoặc hỗ trợ bằng hiện vật của cộng đồng (như soup kitchens, crisis counseling and intervention, và short-term shelter)
 • Các chương trình của tiểu bang và địa phương tương tự như các chương trình liên bang được liệt kê ở trên cũng thường không được xem xét cho các mục đích xác định gánh nặng xã hội. Xin lưu ý rằng các tiểu bang có thể áp dụng các tên khác nhau cho các chương trình được tài trợ công khai giống nhau hoặc tương tự. Để xác định một chương trình có được xem xét trong việc xác định gánh nặng xã hội, người ta dựa vào bản chất cơ bản của chương trình, không phải tên của nó. Ví dụ, tại California, Medicaid được gọi là “Medi-Cal” và CHIP được gọi là “Healthy Families.” Những lợi ích này không được xem xét cho mục đích xác định gánh nặng xã hội.
 • Ngoài ra, và phù hợp với thông lệ hiện tại, các khoản thanh toán bằng tiền mặt đã được nhận, chẳng hạn như trợ cấp An sinh xã hội Tiêu đề II (Title II Social Security benefits), lương hưu của chính phủ và lợi ích của cựu chiến binh, trong số các hình thức phúc lợi khác đã nhận, không được tính vào gánh nặng xã hội. Bồi thường thất nghiệp cũng không được xem xét là gánh nặng xã hội.

Tôi có bị bắt buộc phải nộp đơn cam kết hỗ trợ tài chính?

Mẫu I-864, Giấy cam kết hỗ trợ tài chính, là mẫu mà một cá nhân đủ điều kiện (một nhà tài trợ) nộp thay cho bạn khi bạn nộp đơn xin Thẻ xanh hoặc thị thực nhập cư diện bảo lãnh thân nhân. Mục đích của mẫu đơn là để cho thấy rằng bạn có phương tiện tài chính để sống ở Hoa Kỳ mà không cần phúc lợi hoặc lợi ích tài chính từ chính phủ Hoa Kỳ. Luật pháp yêu cầu nhà tài trợ chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ bạn về tài chính. Nhà tài trợ phải chứng minh rằng mình có thu nhập hàng năm không dưới 125% mức nghèo của liên bang. Các hướng dẫn về nghèo đói của liên bang được thiết lập mỗi năm một lần và có thể được tìm thấy trong Mẫu I-864P, Các Hướng Dẫn Về Nghèo đói.

Các cá nhân sau đây được yêu cầu nộp Bản khai Hỗ trợ do người tài trợ của họ hoàn thành:

– Thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả trẻ mồ côi (người phối ngẫu, con dưới 21 tuổi, và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi).
Tất cả các loại ưu tiên dựa trên gia đình:

 • Ưu tiên thứ nhất: Chưa kết hôn, con trai và con gái trưởng thành của công dân Hoa Kỳ (trưởng thành có nghĩa là từ 21 tuổi trở lên)
 • Ưu tiên thứ hai: Vợ / chồng của thường trú nhân và con trai và con gái chưa lập gia đình (không phân biệt tuổi tác) của thường trú nhân và con chưa lập gia đình
 • Ưu tiên thứ ba: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ, vợ hoặc chồng và con chưa lập gia đình của họ
 • Ưu tiên thứ tư: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ trưởng thành, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên của họ

– Những người nhập cư dựa trên việc làm, những người sẽ làm việc cho người thân hoặc cho một công ty mà công dân Hoa Kỳ hoặc người thân thường trú có quyền sở hữu 5% trở lên.
Việc không nộp Bản khai Hỗ trợ đủ điều kiện cho thấy mức thu nhập đủ, khi được yêu cầu, khiến bạn không thể được chấp thuận theo Mục 212 (a) (4) của INA. Lưu ý: Các cá nhân mà USCIS đã chấp thuận là góa phụ tự bão lãnh hoặc góa phụ hoặc người phối ngẫu, trẻ em bị ngược đãi (self-petitioning widows or widowers or battered spouses and children) được miễn nộp Bản khai Hỗ trợ nhưng vẫn phải nộp Mẫu I-864W, Có liên quan đến miễn trừ bảo trợ tài chính cho hồ sơ di trú.

Updated on 02/23/2020: Luật đã áp dụng cho cả Illinois, nghĩa là không còn tiểu bang nào được loại trừ luật public charge. Theo mình tìm hiểu thêm thì trong định nghĩa public charge có bao gồm một số trường hợp của Medicaid funded bởi federal (nghĩa là Medical được loại trừ) và housing (section 8 & section 9), trong khi website của USCIS thì lại không đề cập vấn đề này, nên lưu ý các bạn theo dõi chờ thêm thông báo mới từ USCIS. Cám ơn bạn Quynh Bibi Alexander đã gợi ý thêm thông tin để mình bổ sung.
Tuy nhiên, như đã nói, luật này áp dụng cho các đối tượng đang xin nhập cư hoặc xin thẻ xanh, nên xác suất những đối tượng này hưởng medicaid và housing là gần như không có, cho nên mình cho rằng việc bổ sung các phúc lợi này vào danh sách xem xét public charge cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến đa số các trường hợp áp dụng luật.

Updated on 02/27/2020: Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2020, USCIS đã chính thức update final rule về public charge, trong đó đã bổ sung thêm một số phúc lợi có thể được xem xét trong quá trình xác định một public charge, bao gồm: các lợi ích tiền mặt (như đã nêu), các chương trình medicaid do liên bang trả tiền, Food Stamps và housing. Mình vẫn đang tiếp tục theo dõi và chờ quá trình update thông tin hoàn tất sẽ có một thông báo hoàn chỉnh cho các bạn về final rule này.

(Nguồn: https://www.uscis.gov/greencard/public-charge)
Biên dịch bởi Nguoi Viet Cali.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn nếu copy sang nơi khác. Xin cảm ơn.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizensh…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Google+: https://plus.google.com/u/0/109308461…
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Leave a Reply